Gallery Shiromuji Supporters

We would like to introduce the 25 artists who were the first members of Gallery Shiromuji

Gallery Shiromjui’s First Members

We would also like to introduce our supporters who contributed to the establishment of Gallery Shiromuji, some of whom were also original members of the gallery

Supporters

Naoto Oizumi
Reiji Sugawara
Miwako Kudo
Megumi Hoshino
Donald Phan
Misayo Yonemura
Hidefumi Kasahara
Ana Caroline
Yoko Kobayakawa
Koji Sahara

Eunsam Lee
Hiroyuki Maeda
Shinji Itano
Mio Horie
Hideto Matsuda
Satoko Ito
Rino Nakajima
Croco
Noriko Yamamoto
Kazuki Chiba

Erina Asanuma
Daiki Goto
Atsuko Kurino
Mitsuhiro Okada
Akiko Chikaoka
Noriyuki Kasai
Yutaka Hikawa
‘La Fenice’ Hiroshi Watada
Takako Okazaki

Finally, we would like to thank our friends who helped us in creating this website

Stuart Ayre, Alrushud Abdullah, Laura Abbott, Alina Imas, Mer